O společnosti

Dovolte, abychom Vás přivítali na stránkách ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 274 00 531, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10331, je akciovou společností založenou v prosinci roku 2005.

Předmětem podnikání společnosti je poskytování služeb v oblasti administrativní správy a veškeré služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob včetně zprostředkování služeb.

V rámci našich komplexních služeb Vám nabízíme zprostředkování institutu rozhodčího řízení, což pro Vás znamená zahrnutí rozhodčí doložky do Vašich již existujících nebo do budoucna vzniklých smluvních vztahů s Vašimi smluvními partnery či klienty, a to tak, aby v případě sporu byla vyloučena pravomoc obecných soudů a byla dána pravomoc rozhodovat o sporu určenému rozhodci, který ve lhůtě 1 až 3 měsíců vydá rozhodčí nález, s nímž rychleji, efektivněji a levněji než u českých soudů získáte exekuční titul k uspokojení své pohledávky vůči dlužníkovi, který plně nahrazuje zdlouhavě vydávané rozhodnutí obecných soudů a na základě kterého lze vést okamžitě exekuční řízení na majetek dlužníka. Právě rychlost a neformálnost rozhodčího řízení, na jehož konci je pravomocný a vykonatelný rozhodčí nález, který je z hlediska právní síly na stejné úrovni jako rozhodnutí soudu, může být zcela zásadním a rozhodujícím faktorem pro uspokojení Vašich pohledávek.

Naše společnost tedy přináší možnost efektivního řešení Vašich sporů.

Jestliže Vás výše uvedené zaujalo a rádi byste získali o institutu rozhodčího řízení více informací, naleznete je v odkazu O rozhodčím řízení.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci s naší společností nás neváhejte kdykoliv telefonicky, emailem nebo písemně kontaktovat.

ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s